Kylmediacentral till PEAB

Vi har fått i uppdrag av PEAB att bygga stålstommen till en ny kylmediacentral på Familjen Dafgårds fabrik i Källby….

Bussterminal i Trollhättan

Vi har vunnit en anbudslämning till MVB Backgården angående stålstomme till en ny bussterminal i Trollhättan. Det är roligt att…