Ombyggnad av Orionhuset, Lidköping

Vi har fått i uppdrag av Skanska att utföra diverse ombyggnads arbeten för ny butiksetablering i Orionhuset i Lidköping. Vi är glada att återigen fått förtroendet från Skanska som har varit en stor kund under året.