Renovering av Hans Andersson recycling:s anläggning i Trollhättan

Vi har fått i uppdrag av Hans Andersson recycling att renovera samt ändra delar av deras anläggning i Trollhättan. Vi är glada att kunna fortsätta vårt samarbete med Hans Andersson där vi redan idag sköter visst underhåll av deras anläggningar i Skövde och Trollhättan