Transportgång till livsmedelsproducenten Familjen Dafgård

Vi har fått order att tillverka en ca. 200 meter lång tranportgång till Familjen Dafgård i Källby. Gången är 6 meter bred och 4 meter hög och tillverkas i sektioner på ca 20 meter vid vår verkstad. Vi är glada att återigen få förtroendet från en av våra äldsta kunder. Projektet beräknas vara klart till våren 2015.