Transportör till Shanghai

Vi har fått i uppdrag av Bulkteknik att tillverka och provmontera en större utlastarskruv som sedan skall monteras i Shanghai. Projektet löper mellan V. 38-V. 46