Verkstad och Garage Södra Kyrkogården, Lidköping

Vi har fått i uppdrag av Stenmarks Bygg att uppföra 2 nya byggnader på Södra Kyrkogården i Lidköping.