Bussterminal i Trollhättan

Vi har vunnit en anbudslämning till MVB Backgården angående stålstomme till en ny bussterminal i Trollhättan. Det är roligt att kunna konkurrera på ett utökat område än skaraborg som är vårt primära verksamhetsområde.