Vi har av MVB Astor blivit tilldelade stålentreprenaden på den nya Sjölundaskolan i Lidköping. Vi är glada att återigen få...

Vi har fått i uppdrag av Stenmarks Bygg att uppföra 2 nya byggnader på Södra Kyrkogården i Lidköping.

Vi har mottagit order på en rostfri silo som är 3.5 meter i diameter och med en totalhöjd på ca....

Vi har fått i uppdrag av Skanska att utföra diverse ombyggnads arbeten för ny butiksetablering i Orionhuset i Lidköping. Vi...

Karlqvist’s Smide (KSAB) grundades 1957 av Stig Johansson och Lennart Karlqvist och köptes 1982 av Eva Andersson och Ulf Christensson, som har sedan dess drivit fram företaget till där det är nu. Med en omsättning på cirka 60 miljoner och en personalstyrka på över 50 man är Karlqvist´s Smide en av de största smides verkstäderna i Västsverige.