Kylmediacentral till PEAB

Vi har fått i uppdrag av PEAB att bygga stålstommen till en ny kylmediacentral på Familjen Dafgårds fabrik i Källby. Stålstommen består av pelare, takstolar samt bjälklag av gallerdurk.