Lagerfastighet Kv. Grepen

Vi har fått i uppdrag av Stenmarks Bygg AB att uppföra stålstomme till en lagerfastighet i kvarteret Grepen. Bygget startar under sensommaren 2014 och och beräknas vara klart i slutet av oktober.