Ny låg- och mellanstadieskola Sjölunda Lidköping

Vi har av MVB Astor blivit tilldelade stålentreprenaden på den nya Sjölundaskolan i Lidköping. Vi är glada att återigen få företroendet av MVB på en sådan stor entreprenad. Totalt handlar det om 100 ton plus hattbalkar för vår del.