Stomme för soltak över parkering på Kärnsjukhuset Skövde

Vi har blivit utsedda av Skanska att bygga stålstommar för den solcellsanläggning som skall installeras över en parkeringsplats på KSS i Skövde. Projektet består av 8 st skärmtak där varje skärtak är 51 meter långt och 12 meter brett. Projektet startar i september och beräknas vara klart i slutet av december bygget består av cirka 200 ton stål.